v1beta

google.analytics.data. v1beta

Namespace v1beta.

Classes

AudienceDimension
AudienceDimensionValue
AudienceExport
AudienceExportMetadata
AudienceRow
BatchRunPivotReportsRequest
BatchRunPivotReportsResponse
BatchRunReportsRequest
BatchRunReportsResponse
BetaAnalyticsData
CheckCompatibilityRequest
CheckCompatibilityResponse
Cohort
CohortReportSettings
CohortSpec
CohortsRange
CreateAudienceExportRequest
DateRange
Dimension
DimensionCompatibility
DimensionExpression
DimensionHeader
DimensionMetadata
DimensionValue
Filter
FilterExpression
FilterExpressionList
GetAudienceExportRequest
GetMetadataRequest
ListAudienceExportsRequest
ListAudienceExportsResponse
Metadata
Metric
MetricCompatibility
MetricHeader
MetricMetadata
MetricValue
MinuteRange
NumericValue
OrderBy
Pivot
PivotDimensionHeader
PivotHeader
PropertyQuota
QueryAudienceExportRequest
QueryAudienceExportResponse
QuotaStatus
ResponseMetaData
Row
RunPivotReportRequest
RunPivotReportResponse
RunRealtimeReportRequest
RunRealtimeReportResponse
RunReportRequest
RunReportResponse
SamplingMetadata

Members

Compatibility

Compatibility enum.

Properties:
Name Type Description
COMPATIBILITY_UNSPECIFIED number

COMPATIBILITY_UNSPECIFIED value

COMPATIBLE number

COMPATIBLE value

INCOMPATIBLE number

INCOMPATIBLE value

MetricAggregation

MetricAggregation enum.

Properties:
Name Type Description
METRIC_AGGREGATION_UNSPECIFIED number

METRIC_AGGREGATION_UNSPECIFIED value

TOTAL number

TOTAL value

MINIMUM number

MINIMUM value

MAXIMUM number

MAXIMUM value

COUNT number

COUNT value

MetricType

MetricType enum.

Properties:
Name Type Description
METRIC_TYPE_UNSPECIFIED number

METRIC_TYPE_UNSPECIFIED value

TYPE_INTEGER number

TYPE_INTEGER value

TYPE_FLOAT number

TYPE_FLOAT value

TYPE_SECONDS number

TYPE_SECONDS value

TYPE_MILLISECONDS number

TYPE_MILLISECONDS value

TYPE_MINUTES number

TYPE_MINUTES value

TYPE_HOURS number

TYPE_HOURS value

TYPE_STANDARD number

TYPE_STANDARD value

TYPE_CURRENCY number

TYPE_CURRENCY value

TYPE_FEET number

TYPE_FEET value

TYPE_MILES number

TYPE_MILES value

TYPE_METERS number

TYPE_METERS value

TYPE_KILOMETERS number

TYPE_KILOMETERS value

RestrictedMetricType

RestrictedMetricType enum.

Properties:
Name Type Description
RESTRICTED_METRIC_TYPE_UNSPECIFIED number

RESTRICTED_METRIC_TYPE_UNSPECIFIED value

COST_DATA number

COST_DATA value

REVENUE_DATA number

REVENUE_DATA value