IHttpData

google.storagetransfer.v1. IHttpData

Properties of a HttpData.

Properties:
Name Type Attributes Description
listUrl string | null <optional>

HttpData listUrl