IHttpCheck

google.monitoring.v3.UptimeCheckConfig. IHttpCheck

Properties of a HttpCheck.

Properties:
Name Type Attributes Description
requestMethod google.monitoring.v3.UptimeCheckConfig.HttpCheck.RequestMethod | null <optional>

HttpCheck requestMethod

useSsl boolean | null <optional>

HttpCheck useSsl

path string | null <optional>

HttpCheck path

port number | null <optional>

HttpCheck port

authInfo google.monitoring.v3.UptimeCheckConfig.HttpCheck.IBasicAuthentication | null <optional>

HttpCheck authInfo

maskHeaders boolean | null <optional>

HttpCheck maskHeaders

headers Object.<string, string> | null <optional>

HttpCheck headers

contentType google.monitoring.v3.UptimeCheckConfig.HttpCheck.ContentType | null <optional>

HttpCheck contentType

validateSsl boolean | null <optional>

HttpCheck validateSsl

body Uint8Array | null <optional>

HttpCheck body